همایش ارتباط ساخت یافته و معنی دار

همایش ارتباط ساخت یافته و معنی دار در کتابخانه دیجیتال

این همایش در ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 9 تیر ماه 1389 در بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوي مشهد با صحبت های محمد هادی زاهدی، رئيس سازمان كتابخانه‌ها،‌ موزه‌ها و مراكز اسناد آستان قدس رضوي آغاز شد. سپس دکتر رحمت الله فتاحی، عضو هیأت علمی گروه علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد، درباره "ارزش افزوده کتابخانه دیجیتالی: چرا و چگونه" به ایراد سخنرانی پرداخت. وی ضرورت پرداختن به بحث مذکور را تحولات سريع و گسترده در حوزه فناوريهاي ديجيتالي و نيز كتابخانه هاي ديجيتالي، افزايش گرايش جامعه به فناوريهاي ديجيتالي، افزايش گرايش به ايجاد كتابخانه هاي ديجيتالي و افزايش توجه به جنبه هاي اقتصادي كتابخانه هاي ديجيتالي دانست. دکتر فتاحی در سه مقوله اصلی مفهوم و گستره ارزش افزوده، ويژگيها و قابليتهاي مولد ارزش افزوده و کتابخانه های دیجیتالی و چگونگي ايجاد ارزش افزوده صحبت کرد.سخنران بعدی این همایش خانم ملیحه فرخ نیا، درباره " اف آر بی آر مفهومی نو در دنیای دیجیتال: از پیدایش تا پیاده سازی" اطلاعاتی را ارائه کرد. وی در سخنان خود به موضوع اهمیت ارتباط ساخت یافته و معنی دار در نرم افزارهای کتابخانه های دیجیتالی پرداخت و به تاریخچه فهرست نویسی و قواعد آن اشاره کرد. در ادامه مهندس احمد محمدزاده، مدیر عامل شرکت نوسا در خصوص " کتابخانه دیجیتال سیمرغ: استفاده از ماژول های تخصصی کتابداری در پورتال های عام " به ایراد سخنرانی پرداخت. وی در ابتدا درباره پورتال اوپن سورس اطلاعاتی را ارائه کرد و درخصوص پیاده سازی ماژول های تخصصی سیمرغ در پورتال سیمرغ صحبت کرد.مهندس محمدزاده، به تبیین الگوی مفهومی ملزومات کارکردی پیشینه های کتابشناختی (اف. آر. بی. آر.)  پرداخت. سپس در ادامه، نمونه های عملیاتی سازی شده ی الگوی اف. آر. بی. آر. را نشان داد. در آخر دکتر مهدی علیپور حافظی در خصوص "یکپارچه سازی خدمات کتابخانه های دیجیتال" سخنرانی کرد.این همایش در ساعت 12:30 به کار خود پایان داد.

صفحه اصلی آرشیو همایشها

عکس های همایش

NosaMashad03
دات نت نیوک فارسی