bostanci escort
kurtkoy escort
antalya escort

فیلمهای آموزشی

 

واحد آموزش و تولید محتوای نوسا در راستای ارائه ی خدمات مناسب به مشتریان، اقدام به تولید ویدئوهای آموزشی با موضوعات گوناگون کرده است. در ادامه دسته بندی این ویدئوها را ملاحظه می نمایید. 

می توانید با استفاده از فیلتر موجود، ویدئوها را بر اساس نوع نرم افزار، فیلتر نموده، از آن‌ها استفاده نمایید. چنانچه به منظور انجام مراحل مربوط به هر ویدئو، با مشکلی مواجه شدید، در مورد نرم‌افزارهای کتابخانه، می توانید با مراجعه به سامانه پشتیبانی نرم افزارهای کتابخانه، پاسخ خود را در مطالب موجود جستجو و در صورت لزوم به عنوان یک مبحث جدید مطرح کنید، تا کارشناسان پشتیبانی به آن پاسخ دهند.

فیلتر
بر اساس طبقه بندی
Ctrl+click برای انتخاب یک مورد
بر اساس کلید واژه
دات نت نیوک فارسی