سمینار جستجوی معنایی و کارگاه عملی RFID

سمینار جستجوی معنایی و کارگاه عملی RFID

پیاده سازی امکانات مبتنی بر فناوری RFID جهت اتوماسیون جامع کتابخانه توسط شرکت نوسا، در فرهنگستان هنر، 18 ماه پیش به انجام رسید. این پروژه موفقیت آمیزترین پیاده سازی اولین سیستم RFID در ایران توسط شرکت نوسا می باشد.

در ابتدا با تشکیل گروه‌های منسجم 15 نفره، علاوه بر بازدید از کتابخانه تخصصی فرهنگستان هنر، کارگاه عملی RFID در کتابخانه برگزار شد. این کارگاه شامل 5 ایستگاه اصلی شامل آماده سازی، ایستگاه امانت خودکار، میز امانت مخصوص کتابدار، قفسه خوانی و کنترل موجودی، گیت های حفاظتی بود.

در بخش دوم، سمینار با پخش قرآن کریم و سرود ملی آغاز گردید. سخنرانی افتتاحیه توسط جناب آقای دکتر هادی ربیعی، ریاست محترم کتابخانه تخصصی فرهنگستان هنر ایراد شد. سپس جناب آقای دکتر سعید اسدی، عضو هیات علمی دانشگاه شاهد، سخنرانی با عنوان "جستجوی معنایی: رویکرد نوین در بازیابی اطلاعات" ایراد کردند. در ادامه جناب آقای مهندس احمد محمدزاده ، مدیرعامل شرکت نرم افزار و سخت افزار ایران، در زمینه تکنولوژی RFID در کتابخانه‌ها و مراکز اسناد سخنرانی کردند.

در بخش سوم، مجددا کارگاه عملی RFID در کتابخانه فرهنگستان هنر برای شرکت کنندگانی که موفق به حضور در کارگاه نبودند، برگزار شد.

لازم به ذکر است پس از اتمام سمینار، گواهی‌های شرکت کنندگان به آنها ارائه گردید.

صفحه اصلی آرشیو همایشها

تصاویر سمینار

کارگاه عملی RFID - میز امانت

مستندات سمینار

 عنوانکلیک
دات نت نیوک فارسی