انجمن‌ها 

سامانه‌ای برای تبادل اطلاعات میان کاربران و کارشناسان، رفع اشکالها، سوالها و ابهامهای کاربران در مورد مراحل نصب و کاربری نرم‌افزارها

  • شبکه سیمرغ

     امکان جستجو در شبکه‌های سیمرغ، سیکا، قاف و ... و دسترسی به فهرست میزبانهای این شبکه‌ها و میزبانهای کتابخانه دیجیتال سیمرغ

  • ضوابط فروش و خدمات نوسا

    معرفی ضوابط فروش و انواع خدمات پس از فروش برای مشتریان نرم‌افزارهای مدیریت اطلاعات نوسا

  • فیلم‌های آموزشی

    ملاحظه و دریافت فیلم‌های آموزشی مربوط به نرم‌افزارهای مدیریت اطلاعات نوسا

دات نت نیوک فارسی