انجمن‌ها 

سامانه‌ای برای تبادل اطلاعات میان کاربران و کارشناسان، رفع اشکالها، سوالها و ابهامهای کاربران در مورد مراحل نصب و کاربری نرم‌افزارها

شبکه سیمرغ

 امکان جستجو در شبکه‌های سیمرغ، سیکا، قاف و ... و دسترسی به فهرست میزبانهای این شبکه‌ها و میزبانهای کتابخانه دیجیتال سیمرغ

دریافت فایل

دریافت نسخه‌های نصب نرم‌افزارها، کاربرگ‌ها و پایگاه‌های استاندارد سیمرغ

دریافت مستندات

دریافت بروشورها، راهنماهای نصب و استفاده‌کننده و دیگر مستندات فنی و آموزشی

دات نت نیوک فارسی