انجمن‌ها

چنانچه در هریک از مراحل نصب یا کاربری نرم‌افزارها به مشکلی برخورد کرده‌اید یا هر سوال، اشکال یا ابهامی در این زمینه دارید، می‌توانید پاسخ خود را ابتدا در مطالب موجود جستجو و در صورت لزوم به عنوان یک مبحث جدید مطرح کنید، تا کارشناسان پشتیبانی به آن پاسخ دهند.

به منظور ثبت سوال جدید و یا پاسخ به موضوعات موجود، ابتدا می بایست از طریق صفحه مربوطه به سامانه وارد شوید. چنانچه نام کاربری دریافت نکرده اید، به صورت رایگان و از طریق صفحه مربوطه، ابتدا در سامانه ثبت نام نمایید.

انجمن های پشتیبانی سیمرغ نوسا

عمومی
تغيير وضعيت نمايش گروه
انجمن ها
 موضوعات
 پاسخ
 آخرين ارسال
1 موضوعات and 1 پاسخ قوانین انجمن  1  1  کلیه کاربران انجمن قبل از شروع فعالیت باید تاپیک های این بخش را به دقت مطالعه کنند.
پاسخ: قوانین انجمن پشتیبا...
توسط  host
10 بهمن 1389 01:03 ب.ظ
1 1
پاسخ: قوانین انجمن پشتیبا...
توسط  host
10 بهمن 1389 01:03 ب.ظ
0 موضوعات and 0 پاسخ اطلاعیه ها  0  0  اطلاعیه های مهم انجمن در این بخش قرار می گیرد (این بخش ویژه مدیر سایت می باشد)

توسط
0 0

توسط
1 موضوعات and 4 پاسخ ارتباط با مدیران انجمن  1  4  در این بخش مشکلات کاربری و نظرات در مورد انجمن قرار خواهد گرفت.
پاسخ: چگونگی لینک عکس به ...
توسط  Ghorbi
15 مهر 1393 08:32 ق.ظ
1 4
پاسخ: چگونگی لینک عکس به ...
توسط  Ghorbi
15 مهر 1393 08:32 ق.ظ
5 موضوعات and 9 پاسخ متفرقه (خارج از موضوع)  5  9  مباحثی که در طبقه بندی انجمنها جای بخصوصی ندارند.
پاسخ: قیمت نرم افزار سیمر...
توسط  P_Safiyari
17 خرداد 1391 09:19 ق.ظ
5 9
پاسخ: قیمت نرم افزار سیمر...
توسط  P_Safiyari
17 خرداد 1391 09:19 ق.ظ
سیستم جامع اطلاع رسانی سیمرغ
تغيير وضعيت نمايش گروه
انجمن ها
 موضوعات
 پاسخ
 آخرين ارسال
362 موضوعات and 623 پاسخ سیمرغ - سوالات و اشکالها  362  623  هرگونه سوال، ابهام و اشکال احتمالی در نصب و کاربری سیستم اطلاع رسانی سیمرغ در این بخش مطرح شده است.
RE: پاسخ: نحوه پیدا کردن ...
توسط  dianati
21 آذر 1395 11:03 ق.ظ
362 623
RE: پاسخ: نحوه پیدا کردن ...
توسط  dianati
21 آذر 1395 11:03 ق.ظ
5 موضوعات and 12 پاسخ امکانات و تغییرات در نسخه جدید سیمرغ  5  12  مباحث و سوالات مربوط به امکانات و تغییرات در نسخه های جدید سیستم جامع اطلاع رسانی سیمرغ در این قسمت مطرح می گردد.
پاسخ: امکان دستور منبع در...
توسط  احمدی
12 خرداد 1393 10:38 ق.ظ
5 12
پاسخ: امکان دستور منبع در...
توسط  احمدی
12 خرداد 1393 10:38 ق.ظ
23 موضوعات and 33 پاسخ مفاهیم و کلیات سیمرغ  23  33  مباحث کلی پیرامون مفاهیم، ساختار، پیکره بندی و ... در مورد سیستم جامع اطلاع رسانی سیمرغ در این انجمن مطرح می شود.
امکانات واژه‌نامه
توسط  علی منصوری
17 اسفند 1395 05:02 ب.ظ
23 33
امکانات واژه‌نامه
توسط  علی منصوری
17 اسفند 1395 05:02 ب.ظ
11 موضوعات and 12 پاسخ پیشنهادها  11  12  پیشنهادهای مشتریان برای رفع کاستی ها و بهتر شدن عملکرد نرم افزار
RE: پاسخ: ایجاد وب سرویس ...
توسط  آزاد
22 آبان 1395 03:49 ب.ظ
11 12
RE: پاسخ: ایجاد وب سرویس ...
توسط  آزاد
22 آبان 1395 03:49 ب.ظ
سیستم کتابخانه دیجیتال
تغيير وضعيت نمايش گروه
انجمن ها
 موضوعات
 پاسخ
 آخرين ارسال
111 موضوعات and 147 پاسخ سیستم مدیریت منابع دیجیتال - سوالات و اشکالها  111  147  در این بخش سوالات و اشکالهای احتمالی در ارتباط با نصب و کاربری سیستم مدیریت منابع الکترونیک قرار می گیرد.
تنظیمات مرورگر وب (Web Ac...
توسط  khoei
17 مهر 1396 11:32 ق.ظ
111 147
تنظیمات مرورگر وب (Web Ac...
توسط  khoei
17 مهر 1396 11:32 ق.ظ
1 موضوعات and 1 پاسخ امکانات و تغییرات در نسخه جدید مدیریت منابع دیجیتال  1  1  موضوعات و سوالها در زمینه امکانات و تغییرات اعمال شده در نسخه جدید سیستم مدیریت منابع الکترونیک در این بخش قرار می گیرد.
پاسخ: امکانات نسخه جدید R...
توسط  Mollaei
19 اسفند 1389 11:49 ق.ظ
1 1
پاسخ: امکانات نسخه جدید R...
توسط  Mollaei
19 اسفند 1389 11:49 ق.ظ
58 موضوعات and 88 پاسخ مفاهیم و کلیات  58  88  مباحث کلی پیرامون مفاهیم، ساختار، پیکره بندی و ... در مورد سیستم مدیریت منابع الکترونیک در این بخش مطرح می شود.
آشنایی با مفاهیم آرشیو و ...
توسط  khoei
21 فروردین 1396 04:14 ب.ظ
58 88
آشنایی با مفاهیم آرشیو و ...
توسط  khoei
21 فروردین 1396 04:14 ب.ظ
6 موضوعات and 4 پاسخ پیشنهادها  6  4
پاسخ: بک آپ گیری اتوماتیک...
توسط  manager
14 اردیبهشت 1395 02:15 ب.ظ
6 4
پاسخ: بک آپ گیری اتوماتیک...
توسط  manager
14 اردیبهشت 1395 02:15 ب.ظ
سیستم گردش امانت نوسا
تغيير وضعيت نمايش گروه
انجمن ها
 موضوعات
 پاسخ
 آخرين ارسال
275 موضوعات and 484 پاسخ امانات - سوالات و اشکالها  275  484  مباحث مربوط به سوالات و اشکالهای پیش آمده در نصب و راه اندازی و کاربری سیستم گردش امانات نوسا در این بخش قرار دارد.
چاپ اعلامیه دیرکرد اعضا
توسط  مهدی حیدری
31 خرداد 1396 03:44 ب.ظ
275 484
چاپ اعلامیه دیرکرد اعضا
توسط  مهدی حیدری
31 خرداد 1396 03:44 ب.ظ
2 موضوعات and 1 پاسخ امکانات و تغییرات در نسخه جدید امانات  2  1  سوالات و اشکالات در مورد امکانات و تغییرات اعمال شده در نسخه جدید سیستم گردش امانات نوسا در این انجمن قرار می گیرد.
پاسخ: امكانات نسخه 6/21
توسط  تاریوردی
14 اسفند 1390 04:38 ب.ظ
2 1
پاسخ: امكانات نسخه 6/21
توسط  تاریوردی
14 اسفند 1390 04:38 ب.ظ
11 موضوعات and 41 پاسخ مفاهیم و کلیات امانات  11  41  مباحث کلی پیرامون مفاهیم، ساختار، پیکره بندی و ... در مورد سیستم گردش امانات نوسا در این انجمن مطرح می شود.
RE: پاسخ: مفهوم نگهداری س...
توسط  mirzapour
12 بهمن 1395 12:18 ب.ظ
11 41
RE: پاسخ: مفهوم نگهداری س...
توسط  mirzapour
12 بهمن 1395 12:18 ب.ظ
18 موضوعات and 43 پاسخ پیشنهادها  18  43  پیشنهادی مشتریان برای رفع کاستی ها و بهتر شدن عملکرد نرم افزار
فايل راهنما براي امانت
توسط  موسوي زاده
03 شهریور 1395 12:17 ب.ظ
18 43
فايل راهنما براي امانت
توسط  موسوي زاده
03 شهریور 1395 12:17 ب.ظ
شبکه و سیستم عامل
تغيير وضعيت نمايش گروه
انجمن ها
 موضوعات
 پاسخ
 آخرين ارسال
19 موضوعات and 38 پاسخ اشکالات و سوالات ارتباطی و شبکه ای  19  38  هرگونه سوال و اشکال در کارکرد نرم افزار سیمرغ که مرتبط با پروتکلهای ارتباطی و شبکه های کامپیوتری است در این بخش مطرح می شود.
RE: پاسخ: قابلیت passthro...
توسط  ghorbi
09 اردیبهشت 1396 08:04 ق.ظ
19 38
RE: پاسخ: قابلیت passthro...
توسط  ghorbi
09 اردیبهشت 1396 08:04 ق.ظ
21 موضوعات and 25 پاسخ سوالات و اشکالات مرتبط با سیستم عامل  21  25  سوالات و اشکالات در کارکرد بخشهای مختلف نرم افزار سیمرغ که منشا آنها سیستم عامل می باشد در این بخش جمع آوری شده است.
تنظیمات7 IIS برای اعمال ...
توسط  mirzapour
28 دی 1392 10:22 ق.ظ
21 25
تنظیمات7 IIS برای اعمال ...
توسط  mirzapour
28 دی 1392 10:22 ق.ظ
8 موضوعات and 5 پاسخ اشکالات و سوالات مرتبط با نرم افزارهای امنیت اطلاعات  8  5  هرگونه سوال و اشکال در کارکرد نرم افزار سیمرغ که مرتبط با آنتی ویروسها، پروکسیها، فایروالهای و ... است در این بخش مطرح می شود.
راهکاری برای جلوگیری از و...
توسط  مهدی حیدری
01 خرداد 1396 03:40 ب.ظ
8 5
راهکاری برای جلوگیری از و...
توسط  مهدی حیدری
01 خرداد 1396 03:40 ب.ظ
پورتال سیمرغ
تغيير وضعيت نمايش گروه
انجمن ها
 موضوعات
 پاسخ
 آخرين ارسال
16 موضوعات and 20 پاسخ پورتال سیمرغ- سوالات و اشکالها  16  20
کارنکردن بخش "تنظیمات کد ...
توسط  حمید صمصامی
28 شهریور 1395 01:26 ب.ظ
16 20
کارنکردن بخش "تنظیمات کد ...
توسط  حمید صمصامی
28 شهریور 1395 01:26 ب.ظ
6 موضوعات and 2 پاسخ پورتال سیمرغ- پیشنهادها  6  2
ایجاد لینک مستقیم به صفحه...
توسط  حمید صمصامی
20 شهریور 1395 04:25 ب.ظ
6 2
ایجاد لینک مستقیم به صفحه...
توسط  حمید صمصامی
20 شهریور 1395 04:25 ب.ظ
3 موضوعات and 4 پاسخ پورتال سیمرغ- شبکه سیمرغ- سوالات و اشکالها  3  4
پاسخ: اشکال مربوط به جستج...
توسط  lavasani
04 مرداد 1393 03:21 ب.ظ
3 4
پاسخ: اشکال مربوط به جستج...
توسط  lavasani
04 مرداد 1393 03:21 ب.ظ
پیام رسان سیمرغ
تغيير وضعيت نمايش گروه
انجمن ها
 موضوعات
 پاسخ
 آخرين ارسال
0 موضوعات and 0 پاسخ سوالات و اشکالها  0  0

توسط
0 0

توسط
1 موضوعات and 0 پاسخ پیشنهادها  1  0

توسط
1 0

توسط
گنجینه کتاب نوسا (Nosa Books)
تغيير وضعيت نمايش گروه
انجمن ها
 موضوعات
 پاسخ
 آخرين ارسال
1 موضوعات and 1 پاسخ گنجینه کتاب نوسا - سوالات و اشکالها  1  1
پاسخ: جستجوي عمومي در Nos...
توسط  najafi
06 خرداد 1391 11:25 ق.ظ
1 1
پاسخ: جستجوي عمومي در Nos...
توسط  najafi
06 خرداد 1391 11:25 ق.ظ
1 موضوعات and 1 پاسخ گنجینه کتاب نوسا - پیشنهادها  1  1
پاسخ: Nosa Books
توسط  P_Safiyari
07 خرداد 1391 10:41 ق.ظ
1 1
پاسخ: Nosa Books
توسط  P_Safiyari
07 خرداد 1391 10:41 ق.ظ
15 موضوعات and 6 پاسخ گنجینه کتاب نوسا - مفاهیم و کلیات  15  6
مشاهده صفحه مشخصات ناشر د...
توسط  Menbari
30 اردیبهشت 1396 10:40 ق.ظ
15 6
مشاهده صفحه مشخصات ناشر د...
توسط  Menbari
30 اردیبهشت 1396 10:40 ق.ظ
تست نرم افزارها
تغيير وضعيت نمايش گروه
انجمن ها
 موضوعات
 پاسخ
 آخرين ارسال
628 موضوعات and 1744 پاسخ پورتال سیمرغ  628  1744
RE: پاسخ: فعالیت سازمانی ...
توسط  pourjafar
24 مهر 1396 06:45 ب.ظ
628 1744
RE: پاسخ: فعالیت سازمانی ...
توسط  pourjafar
24 مهر 1396 06:45 ب.ظ
Who's Online
-
هم اكنون 3 كاربر مهمان آنلاين مي باشند.
هم اكنون 0 نفر از اعضا از كل 1896 عضو آنلاين مي باشند.  

دات نت نیوک فارسی